Ulkomaille muuttaminen on suosittua

Viimeaikaisina trendejä globaalissa työvoiman liikkuvuudessa ovat lyhytaikaisten ulkomaankomennusten määrän kasvaminen ja pitkäaikaisten määrän laskeminen. Lyhytaikaisella tarkoitetaan alle vuoden mittaista ulkomaankomennusta.

Syy kehitykseen on kulujen leikkaamisessa ja talouden kasvussa tietyissä paikoissa. Esimerkiksi Australia, Aasian maat, Brasilia ovat tämän päivän kasvukeskuksia, joihin monet yritykset lähettävät työntekijöitään pysyäkseen kansainvälisessä kilpailussa mukana. Nämä trendit koskettavat sekä työnantajia ja globaalin liikkuvuuden parissa toimivia palveluntarjoajia, kuten muuttofirmoja ja veroasiantuntuja.

Muuttuneet olosuhteet ovat saaneet kansainväliset työnantajat säätämään maailmanlaajuiseen liikkuvuuteen liittyvia toimintasääntöjään. Monimuotoisemmaksi muodostuneen kentän kontrollointi on tullut yhä tarkemmksi kaikille globaalilla kentällä toimiville pelaajille.

trends global mobility

Nuorilla ja nopeasti kasvaneilla yrityksillä voi olla puutteelliset toimintasäännöt työntekijöiden liikkuvuudesta tai ne voivat jopa puuttua kokonaan. Nopean kasvun vuoksi tehokkuuteen ei yksinkertaisesti ole ehditty kiinnittää huomiota ajoissa. On esimerkiksi saatettu aloittaa projekti, johon tarvitaan kansainvälistä tietotaitoa mutta ei ole otettu   huomioon paikallisia maahanmuuttolakeja. Näin ollen työtehtäviin tarvittavien henkilöiden muuttaminen kohdemaahan viivästyy ja koko projekti kärsii.

Aikataulunmukaisesti toteutetut visa hakemukset ja muut pakolliset valmistelut helpottavat työnantajan ja työntekijän elämää sekä säästävät rahaa ja aikaa. Tehtävään kannattaa värvätä asiantuntia. Maahanmuuton ammattilaiset ovatkin huomanneet visa hakemuksissa, kansainvälisessä verotuksessa ja muissa toimeksiannoissaan selvää nousua viime aikoina.

Perinteiset kansainväliset firmat ovat heränneet korvaamaan vanhat ekspatriaatteja koskevat toimintasääntonsä uusilla, joustavammilla versioilla. Näiden tulisi kattaa muun muassa työmatkalaiset, paikallisella sopimuksella palkatut maahanmuuttajat, lyhyelle ja pitkälle komennukselle lähtevät tyontekijät. Erilaiset liikkuvuuden mallit tarvitsevat omanlaisensa säännöt työnantajan tarpeista riippuen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s